Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
REGISTRACE PACIENŮ SLUŽBY

Při život ohrožujících stavech neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince

155 a dbejte pokynů operátora.

 

Objednávání pacientů probíhá denně v průběhu celých ordinačních hodin

na telefonu: +420 382 585 232

 

V době naší nepřítomnosti (např. dovolená) nás zastupuje lékař, který bude uveden

v aktualitách.

 

KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

AKTUALITY

PRAKTICKÉ INFORMACE
Po Út St Čt

ORDINAČNÍ HODINY

Modrá    -   OBJEDNANÍ   PACIENTI!!!   (tj.   neakutní zdravotní       problémy,       preventivní       prohlídky, předoperační         vyšetření,         prohlídky         do zaměstnání,    řidičské    průkazy,    zbrojní    průkazy, zdravotní   průkazy,   lázně,   bezmocnosti,   invalidní důchody,      vyšetření      ke      sportovní      činnosti, potvrzení      ke      studiu,      výpisy      ze      zdravotní dokumentace    apod.)    Prosíme    pacienty,    aby    se objednávali   s   dostatečným   časovým   předstihem minimálně 1–2 týdny předem!!!   
Žlutá    - Telefonické   konzultace   a   telefonické   sdělování laboratorních výsledků na tel.č. +420 382 585 232  
Červená    -   Akutní   pacienti   +   odběry   krve.   V   této době   přijímá   lékař   POUZE   pacienty,   kteří   mají NÁHLE       VZNIKLÉ       (AKUTNÍ)       ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE   (teploty,   příznaky   angíny,   chřipky,   náhle vzniklé   bolesti,   otoky   atd.)   Pacienti,   kteří   NEMAJÍ tyto   akutní   zdravotní   obtíže   prosíme,   aby   se   s dostatečným     časovým     předstihem     minimálně 1–2 týdny předem objednali.
OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DENNĚ V PRŮBĚHU CELÝCH ORDINAČNÍCH HODIN NA TEL. +420382585232, NA E-MAILU jabkopraktik@gmail.com NEBO NA FB STRÁNKÁCH.
!! DOVOLENÁ !!! Ve   dnech   11.2.   -   15.2.2019   bude   ordinace   mimo provoz.      POUZE      V      PŘÍPADĚ      AKUTNÍCH ZDRAVOTNÍCH       OBTÍŽÍ       zastupuje       MUDr. Pučelíková       Miroslava,       Sažinova       888/11, Milevsko,   od   8:00   do   12:00.   NUTNO   PŘEDEM ZAVOLAT    SESTŘIČCE    NA    TEL.:    382552039 NEBO 382553160 !!! Další    možností    je    navštívit    LPS    na    poliklinice Milevsko. Děkujeme za pochopení.
15:00 - 18:00 12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00 10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 13:00
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ
  LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
Tel.:   +420   382   585   232
REGISTRACE PACIENŮ SLUŽBY

Při život ohrožujících stavech neprodleně volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince

155 a dbejte pokynů operátora.

 

Objednávání pacientů probíhá denně v průběhu celých ordinačních hodin

na telefonu: +420 382 585 232

 

V době naší nepřítomnosti (např. dovolená) nás zastupuje lékař, který bude uveden

v aktualitách.

 

KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
PRAKTICKÉ INFORMACE
Po Út St Čt
Modrá      -     OBJEDNANÍ     PACIENTI!!!     (tj.     neakutní zdravotní         problémy,         preventivní         prohlídky, předoperační    vyšetření,    prohlídky    do    zaměstnání, řidičské   průkazy,   zbrojní   průkazy,   zdravotní   průkazy, lázně,    bezmocnosti,    invalidní    důchody,    vyšetření    ke sportovní    činnosti,    potvrzení    ke    studiu,    výpisy    ze zdravotní   dokumentace   apod.)   Prosíme   pacienty,   aby se    objednávali    s    dostatečným    časovým    předstihem minimálně 1–2 týdny předem!!!   
Žlutá    -   Telefonické   konzultace   a   telefonické   sdělování laboratorních výsledků na tel.č. +420 382 585 232  
Červená    -   Akutní   pacienti   +   odběry   krve.   V   této   době přijímá    lékař    POUZE    pacienty,    kteří    mají    NÁHLE VZNIKLÉ    (AKUTNÍ)    ZDRAVOTNÍ    OBTÍŽE    (teploty, příznaky   angíny,   chřipky,   náhle   vzniklé   bolesti,   otoky atd.)    Pacienti,    kteří    NEMAJÍ    tyto    akutní    zdravotní obtíže    prosíme,    aby    se    s    dostatečným    časovým předstihem minimálně 1–2 týdny předem objednali.
OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ DENNĚ V PRŮBĚHU CELÝCH ORDINAČNÍCH HODIN NA TEL. +420382585232, NA E- MAILU jabkopraktik@gmail.com NEBO NA FB STRÁNKÁCH.
!! DOVOLENÁ !!! Ve    dnech    11.2.    -    15.2.2019    bude    ordinace mimo       provoz.       POUZE       V       PŘÍPADĚ AKUTNÍCH          ZDRAVOTNÍCH          OBTÍŽÍ zastupuje      MUDr.      Pučelíková      Miroslava, Sažinova   888/11,   Milevsko,   od   8:00   do   12:00. NUTNO   PŘEDEM   ZAVOLAT   SESTŘIČCE   NA TEL.: 382552039 NEBO 382553160 !!! Další   možností   je   navštívit   LPS   na   poliklinice Milevsko. Děkujeme za pochopení.
AKTUALITY
ORDINAČNÍ HODINY
8:00  10:00      
15:00 - 18:00 12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 	  12:00 - 13:30 8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00   						  8:00 10:00 10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 12:00   						  10:00 13:00