Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PROČ MI LÉKAŘ NEVYDÁ

LÉKAŘSKOU KARTU?

Jedná se o jednu z nejčastěji kladených otázek v ordinaci praktického lékaře. Proto zde pro zajímavost přikládáme krátký výpis z § 53 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který říká, že poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Podle zákona je porušení povinnosti uchovávání zdravotnické dokumentace nebo nakládání se zdravotnickou dokumentací postižitelné pokutou až 500.000,- Kč. Vyjma situace předání dokumentace správnímu orgánu v určených případech (§ 57 - 63) zákon umožňuje pouze nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo pořizování jejích výpisů nebo kopií za přesně určených podmínek (§ 65 - 68). Pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotní dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje poskytovatel v zákonné lhůtě od doručení písemné žádosti a je zpoplatněno.
Pacient tedy nemá právo na zdravotní dokumentaci jako takovou. Nicméně do ní má právo nahlížet a provádět si kopie nebo její opis. Nesmí mu ale být v originální podobě vydána. Děkujeme za pochopení. Platná znění právních předpisů jsou dostupná na stránkách Portál veřejné správy
Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PROČ MI LÉKAŘ NEVYDÁ

LÉKAŘSKOU KARTU?

Jedná se o jednu z nejčastěji kladených otázek v ordinaci praktického lékaře. Proto zde pro zajímavost přikládáme krátký výpis z § 53 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který říká, že poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumentace je souborem informací podle odstavce 2 vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Podle zákona je porušení povinnosti uchovávání zdravotnické dokumentace nebo nakládání se zdravotnickou dokumentací postižitelné pokutou až 500.000,- Kč. Vyjma situace předání dokumentace správnímu orgánu v určených případech (§ 57 - 63) zákon umožňuje pouze nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo pořizování jejích výpisů nebo kopií za přesně určených podmínek (§ 65 - 68). Pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotní dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje poskytovatel v zákonné lhůtě od doručení písemné žádosti a je zpoplatněno.
Pacient tedy nemá právo na zdravotní dokumentaci jako takovou. Nicméně do ní má právo nahlížet a provádět si kopie nebo její opis. Nesmí mu ale být v originální podobě vydána. Děkujeme za pochopení. Platná znění právních předpisů jsou dostupná na stránkách Portál veřejné správy