Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

CENÍK SLUŽEB HRAZENÝCH PACIENTEM

U vyšetření pacientů bez platného zdravotního pojištění a další úkony související s vyšetřením (odběr krve, aplikace injekce atd.) je cena určena dle platného ceníku ZP.
Pracovně lékařská péče – prohlídky do zaměstnání (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele) Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nový, rozšíření nebo držitelé ŘP  nad 65let Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu Vyšetření žadatele k držení profesního nebo zdravotního průkazu Vystavení potvrzení ke studiu na SŠ nebo VŠ Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven – úrazy, uzavírání komerčního pojištění (dle časové náročnosti) Vyšetření k běžné sportovní činnosti (zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření, včetně EKG) Vyšetření k nebezpečné sportovní činnosti  (např. potápění – zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření vč. orientačního otoskopického vyšetření uší a orientačního neurologického vyšetření, včetně EKG a orientačního vyšetření moči; nezahrnuje další náklady případných laboratorních a dalších vyšetření) Lázně pro samoplátce Předoperační vyšetření, které není ze zdravotních důvodů (např. plastické operace, interrupce na vlastní žádost atd.) Vyšetření na žádost pacienta, který je registrovaný jiným lékařem (nikoliv v době zástupu)
Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů sociální péče Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování  (cena nezahrnuje cenu očkovací látky) Vydání mezinárodního očkovacího průkazu Zpráva pro soud na žádost pacienta Posouzení pracovního omezení pro úřad práce
Potvrzení a sepsání předoperačního vyšetření k výkonům nehrazených ze zdravotního pojištění (nezahrnuje krevní a ostatní potřebná vyšetření) Vystavení kopie ztracené pracovní neschopnosti EKG vyšetření s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře)  Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) INR test (Quick) srážlivosti krve s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou)
Test krevního cukru glukometrem na žádost pacienta s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Jednoduchá analýza moči na žádost pacienta s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta
300 Kč
450 Kč
250 Kč
500 Kč
300 Kč
100 Kč
300–500 Kč
400 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
300 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
500 Kč
100 Kč
250 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
100 Kč
50 Kč
2Kč/stránku
Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

CENÍK SLUŽEB HRAZENÝCH PACIENTEM

U vyšetření pacientů bez platného zdravotního pojištění a další úkony související s vyšetřením (odběr krve, aplikace injekce atd.) je cena určena dle platného ceníku ZP.
Pracovně lékařská péče – prohlídky do zaměstnání (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele) Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nový, rozšíření nebo držitelé ŘP  nad 65let Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu Vyšetření žadatele k držení profesního nebo zdravotního průkazu Vystavení potvrzení ke studiu na SŠ nebo VŠ Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven – úrazy, uzavírání komerčního pojištění (dle časové náročnosti) Vyšetření k běžné sportovní činnosti (zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření, včetně EKG) Vyšetření k nebezpečné sportovní činnosti  (např. potápění – zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření vč. orientačního otoskopického vyšetření uší a orientačního neurologického vyšetření, včetně EKG a orientačního vyšetření moči; nezahrnuje další náklady případných laboratorních a dalších vyšetření) Lázně pro samoplátce Předoperační vyšetření, které není ze zdravotních důvodů (např. plastické operace, interrupce na vlastní žádost atd.) Vyšetření na žádost pacienta, který je registrovaný jiným lékařem (nikoliv v době zástupu)
Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů sociální péče Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování  (cena nezahrnuje cenu očkovací látky) Vydání mezinárodního očkovacího průkazu Zpráva pro soud na žádost pacienta Posouzení pracovního omezení pro úřad práce
Potvrzení a sepsání předoperačního vyšetření k výkonům nehrazených ze zdravotního pojištění (nezahrnuje krevní a ostatní potřebná vyšetření) Vystavení kopie ztracené pracovní neschopnosti EKG vyšetření s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře)  Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) INR test (Quick) srážlivosti krve s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou)
Test krevního cukru glukometrem na žádost pacienta s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Jednoduchá analýza moči na žádost pacienta s interpretací výsledku (pokud není hrazeno zdravotní pojišťovnou) Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta
300 Kč
450 Kč
250 Kč
500 Kč
300 Kč
100 Kč
300–500 Kč
400 Kč
600 Kč
500 Kč
500 Kč
300 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
500 Kč
100 Kč
250 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
100 Kč
50 Kč
2Kč/stránku