Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
V roce 2009 promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2009- 2013 působila na Interní klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde pracovala na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství - gastroenterologii, kardiologii, dále pak na všeobecné interně a okrajově také na diabetologii a nefrologii. V rámci svého působení na Interní klinice pracovala také na oddělení urgentního příjmu - Emergency. V těchto letech se současně věnovala publikační činnosti se zaměřením na gastroenterologickou a kardiologickou problematiku. Od roku 2013-2015 pracovala jako všeobecný praktický lékař ve zdravotnickém zařízení Nemo Praktik Slaný s.r.o., kde získala odbornou praxi v poskytování léčebně preventivní péče a problematiky pracovního lékařství. V roce 2016 složila atestační zkoušku s pochvalou a získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství. Od roku 2016 pracuje spolu se svým manželem v ordinaci všeobecného praktického lékaře J a B Ko Praktik s.r.o. v Bernarticích u Písku. Od roku 2019 pracuje jako externí lékař pro Vězeňskou službu ČR ve Vazební věznici Praha - Ruzyně.

O NÁS

Své zdravotnické vzdělání získal na Střední zdravotnické škole v Táboře a v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole 5. května v Praze. V letech 2008 - 2016 pracoval jako profesionální voják a zdravotnický záchranář u 4. Brigády rychlého nasazení Armády České republiky v Žatci. Během svého působení u AČR jako zdravotnický záchranář se účastnil pravidelných odborných stáží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zejména na odděleních ARO, ICU, JIP a oddělení urgentního příjmu - Emergency. Další odborné stáže absolvoval u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a Záchranné služby ASČR ve Středočeském kraji. Od roku 2016 pracuje spolu se svou manželkou v ordinaci J a B Ko Praktik s.r.o. v Bernarticích u Písku. Od roku 2019 pracuje externě jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR ve Vazební věznici Praha - Ruzyně.
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
Jiří Kolář DiS.
MUDr. Barbora Kolářová
Tel.:   +420   382   585   232

O NÁS

Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
Jiří Kolář DiS.
MUDr. Barbora Kolářová
V roce 2009 promovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2009-2013 působila na Interní klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde pracovala na lůžkových i ambulantních odděleních v základních oborech vnitřního lékařství - gastroenterologii, kardiologii, dále pak na všeobecné interně a okrajově také na diabetologii a nefrologii. V rámci svého působení na Interní klinice pracovala také na oddělení urgentního příjmu - Emergency. V těchto letech se současně věnovala publikační činnosti se zaměřením na gastroenterologickou a kardiologickou problematiku. Od roku 2013-2015 pracovala jako všeobecný praktický lékař ve zdravotnickém zařízení Nemo Praktik Slaný s.r.o., kde získala odbornou praxi v poskytování léčebně preventivní péče a problematiky pracovního lékařství. V roce 2016 složila atestační zkoušku s pochvalou a získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství. Od roku 2016 pracuje spolu se svým manželem v ordinaci všeobecného praktického lékaře J a B Ko Praktik s.r.o. v Bernarticích u Písku. Od roku 2019 pracuje jako externí lékař pro Vězeňskou službu ČR ve Vazební věznici Praha - Ruzyně.
Své zdravotnické vzdělání získal na Střední zdravotnické škole v Táboře a v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole 5. května v Praze. V letech 2008 - 2016 pracoval jako profesionální voják a zdravotnický záchranář u 4. Brigády rychlého nasazení Armády České republiky v Žatci. Během svého působení u AČR jako zdravotnický záchranář se účastnil pravidelných odborných stáží v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, zejména na odděleních ARO, ICU, JIP a oddělení urgentního příjmu - Emergency. Další odborné stáže absolvoval u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a Záchranné služby ASČR ve Středočeském kraji. Od roku 2016 pracuje spolu se svou manželkou v ordinaci J a B Ko Praktik s.r.o. v Bernarticích u Písku. Od roku 2019 pracuje externě jako zdravotní sestra pro Vězeňskou službu ČR ve Vazební věznici Praha - Ruzyně.