Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE

Na základě smluvních podmínek se zaměstnavatelskými organizacemi provádíme: vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele očkování na žádost zaměstnavatele lékařské prohlídky k vydání potravinářského průkazu prohlídky pro řidiče z povolání Rozsah prohlídek závodní péče je dán doporučením Ministerstva zdravotnictví a odborem hygieny práce dle tzv. kategorie pracoviště. Tyto prohlídky jsou placeny v hotovosti nebo fakturou dle platného ceníku.
       odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců        sledování vlivu pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců        periodické preventivní lékařské prohlídky (podle příslušných vyhlášek)        dispenzární prohlídky u osob s hlášenou nemocí z povolání        spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí        kontrola a doporučení obsahu lékárničky
Péče zahrnuje:
Smlouva o poskytování pracovně lékařské péče je k dispozici na našich stránkách.
Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE

Na základě smluvních podmínek se zaměstnavatelskými organizacemi provádíme: vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky na žádost zaměstnavatele očkování na žádost zaměstnavatele lékařské prohlídky k vydání potravinářského průkazu prohlídky pro řidiče z povolání Rozsah prohlídek závodní péče je dán doporučením Ministerstva zdravotnictví a odborem hygieny práce dle tzv. kategorie pracoviště. Tyto prohlídky jsou placeny v hotovosti nebo fakturou dle platného ceníku.
       odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců        sledování vlivu pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců        periodické preventivní lékařské prohlídky (podle příslušných vyhlášek)        dispenzární prohlídky u osob s hlášenou nemocí z povolání        spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí        kontrola a doporučení obsahu lékárničky
Péče zahrnuje:
Smlouva o poskytování pracovně lékařské péče je k dispozici na našich stránkách.