Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Preventivní prohlídky pro dospělé jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v pravidelných dvouletých intervalech. Obsahem preventivní prohlídky je podrobná anamnéza (veškeré informace týkající se zdravotního stavu pacienta) se zaměřením na případnou rodinnou (genetickou) zátěž některých onemocnění, kontrola užívaných léků, prodělaných očkování (s případným přeočkováním se souhlasem pacienta přímo v ordinaci), dále kontrola pravidelných vyšetření u lékařů specialistů a dodržení jejich doporučení. Preventivní prohlídka také obsahuje kontrolu termínů screeningových mamografií a gynekologických vyšetření u žen. Následně provádí lékař celkové podrobné vyšetření pacienta. Na základě věku nebo zjištěné rizikové rodinné či pracovní zátěže je provedeno příslušné vyšetření krve a moči. U zdravých pacientů nad 40 let je natočeno EKG (u zdravých pacientů ve čtyřletých intervalech, u pacientů s onemocněním srdečně-cévního aparátu na toto dbáme již dříve), dále provádíme vyšetření na skryté (tzv. okultní) krvácení ze stolice u bezpříznakových pacientů ve věku od 50 let (prevence a včasný záchyt nádorů tlustého střeva), případně vydáme žádanky na další specializovaná vyšetření – RTG plic, ultrazvuk břicha, mamografie, kolonoskopie, gastroskopie, neurologické, urologické, ortopedické, gynekologické či jiné vyšetření dle zjištěných skutečností. Ze získaných informací provedeme celkové zhodnocení zdravotního stavu pacienta a návrh dalšího postupu. Závěrem probíhá podrobná edukace (poučení) pacienta a návrh dalšího sledování nebo léčby. Po celou dobu této prohlídky má pacient možnost se aktivně ptát na jakékoliv informace týkající se jeho zdravotního stavu. Velmi dbáme na zodpovězení veškerých dotazů týkajících se zdravotního stavu pacienta. Jsme zároveň vázáni povinnou mlčenlivostí, proto není možné, aby se o Vašem zdravotním stavu dozvěděl kdokoliv jiný, pokud předem nevydáte se sdělováním informací konkrétní osobě výslovný písemný souhlas. 
Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Preventivní prohlídky pro dospělé jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v pravidelných dvouletých intervalech. Obsahem preventivní prohlídky je podrobná anamnéza (veškeré informace týkající se zdravotního stavu pacienta) se zaměřením na případnou rodinnou (genetickou) zátěž některých onemocnění, kontrola užívaných léků, prodělaných očkování (s případným přeočkováním se souhlasem pacienta přímo v ordinaci), dále kontrola pravidelných vyšetření u lékařů specialistů a dodržení jejich doporučení. Preventivní prohlídka také obsahuje kontrolu termínů screeningových mamografií a gynekologických vyšetření u žen. Následně provádí lékař celkové podrobné vyšetření pacienta. Na základě věku nebo zjištěné rizikové rodinné či pracovní zátěže je provedeno příslušné vyšetření krve a moči. U zdravých pacientů nad 40 let je natočeno EKG  (u zdravých pacientů ve čtyřletých intervalech, u pacientů s onemocněním srdečně- cévního aparátu na toto dbáme již dříve), dále provádíme vyšetření na skryté (tzv. okultní) krvácení ze stolice u bezpříznakových pacientů ve věku od 50 let (prevence a včasný záchyt nádorů tlustého střeva), případně vydáme žádanky na další specializovaná vyšetření – RTG plic, ultrazvuk břicha, mamografie, kolonoskopie, gastroskopie, neurologické, urologické, ortopedické, gynekologické či jiné vyšetření dle zjištěných skutečností. Ze získaných informací provedeme celkové zhodnocení zdravotního stavu pacienta a  návrh dalšího postupu. Závěrem probíhá podrobná edukace  (poučení) pacienta a návrh dalšího sledování nebo léčby. Po celou dobu této prohlídky má pacient možnost se aktivně ptát na jakékoliv informace týkající se jeho zdravotního stavu. Velmi dbáme na zodpovězení veškerých dotazů týkajících se zdravotního stavu pacienta. Jsme zároveň vázáni povinnou mlčenlivostí, proto není možné, aby se o Vašem zdravotním stavu dozvěděl kdokoliv jiný, pokud předem nevydáte se sdělováním informací konkrétní osobě výslovný písemný souhlas.