Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|

Naše ordinace zajišťuje léčebně preventivní péči hrazenou ze zdravotního pojištění i výkony mimo zdravotní pojištění. Poskytujeme služby zejména v oblasti preventivní medicíny, provádíme diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění, předoperační vyšetření, posouzení zdravotní způsobilosti k vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, sportovní činnost, vystavení lázeňských návrhů, výpisy pro potřeby správy sociálního zabezpečení, výpisy pojistných událostí, posudkové medicíny, očkování, apod. Dále provádíme 4x týdně (mimo středy) laboratorní odběry ve spolupráci s akreditovanou laboratoří. Námi používané diagnosticko-léčebné postupy odpovídají nejnovějším doporučeným postupům odborných lékařských společností.

infuzní terapii k léčbě akutních plicních obtíží (např. astma, CHOPN) infuzní antibiotickou terapii (pouze ve specifických případech)
Současně provádíme přímo v ordinaci následující vyšetření pomocí certifikovaných přístrojů s okamžitým výsledkem:
FOB test (test na skryté/okultní krvácení ze stolice) měření glykémie glukometrem
V přesně určených hodinách poskytujeme pacientům telefonické konzultace s lékařem a telefonické sdělování výsledků vyšetření.
Po předchozí telefonické konzultaci poskytujeme našim pacientům, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje dostavit se do ordinace, osobní návštěvy v místě jejich bydliště. Návštěvu lze telefonicky domluvit vždy po celou dobu ordinačních hodin na tel. +420 382 585 232.
Dále nabízíme možnost uzavření smlouvy o poskytování pracovně lékařské (dříve závodní) péče, která je zaměřena na ochranu zdraví zaměstnanců a prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Více o cenách a službách nehrazených ze zdravotního pojištění.
Více podrobných a praktických informací k jednotlivým službám naleznete v praktických informací.
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
CRP INR (Quick) Pulsní oxymetrie

SLUŽBY

infuzní terapii k léčbě akutní či chronické bolesti infuzní rehydratační terapii
Pro Váš větší komfort, umožní-li to Váš zdravotní stav, zajišťujeme přímo v ordinaci následující výkony, abyste nemuseli absolvovat zdlouhavou cestu do nemocničního zařízení za účelem těchto vyšetření nebo léčby:
Tel.:   +420   382   585   232
Naše ordinace zajišťuje léčebně preventivní péči hrazenou ze zdravotního pojištění i výkony mimo zdravotní pojištění. Poskytujeme služby zejména v oblasti preventivní medicíny, provádíme diagnostiku a léčbu akutních a chronických onemocnění, předoperační vyšetření, posouzení zdravotní způsobilosti k vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu, sportovní činnost, vystavení lázeňských návrhů, výpisy pro potřeby správy sociálního zabezpečení, výpisy pojistných událostí, posudkové medicíny, očkování, apod. Dále provádíme 4x týdně (mimo středy) laboratorní odběry ve spolupráci s akreditovanou laboratoří. Námi používané diagnosticko-léčebné postupy odpovídají nejnovějším doporučeným postupům odborných lékařských společností.
infuzní terapii k léčbě akutních plicních obtíží (např. astma, CHOPN) infuzní antibiotickou terapii (pouze ve specifických případech)
Současně provádíme přímo v ordinaci následující vyšetření pomocí certifikovaných přístrojů s okamžitým výsledkem:
FOB test (test na skryté/okultní krvácení ze stolice) měření glykémie glukometrem
V přesně určených hodinách poskytujeme pacientům telefonické konzultace s lékařem a telefonické sdělování výsledků vyšetření.
Po předchozí telefonické konzultaci poskytujeme našim pacientům, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje dostavit se do ordinace, osobní návštěvy v místě jejich bydliště. Návštěvu lze telefonicky domluvit vždy po celou dobu ordinačních hodin na tel. +420 382 585 232.
Dále nabízíme možnost uzavření smlouvy o poskytování pracovně lékařské (dříve závodní) péče, která je zaměřena na ochranu zdraví zaměstnanců a prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Více o cenách a službách nehrazených ze zdravotního pojištění.
Více podrobných a praktických informací k jednotlivým službám naleznete v praktických informací.
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257
CRP INR (Quick) Pulsní oxymetrie

SLUŽBY

infuzní terapii k léčbě akutní či chronické bolesti infuzní rehydratační terapii
Pro Váš větší komfort, umožní-li to Váš zdravotní stav, zajišťujeme přímo v ordinaci následující výkony, abyste nemuseli absolvovat zdlouhavou cestu do nemocničního zařízení za účelem těchto vyšetření nebo léčby: