Tel.: +420 382 585 232
|
|
|
|
|
|
|
|
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ

MOTOROVÝCH VOZIDEL

Vstupní lékařské prohlídce je povinen se podrobit každý, kdo žádá o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Pravidelným lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit všichni řidiči od 65 let věku v pravidelných intervalech. Další prohlídka

se uskutečňuje v 68 letech věku a následně každé 2 roky (tj. v 70, 72, 74 letech, atd.), pokud ošetřující lékař nestanoví jinak. Pravidelné prohlídky musí podstupovat i řidiči z povolání v rámci pracovně lékařské péče.

 

Každý držitel řidičského oprávnění musí být podle 3. odstavce § 82 zákona č. 361/2000 Sb. zdravotně způsobily k řízení motorového vozidla po celou dobu držení tohoto oprávnění.

 

Posuzující lékař může nařídit provedení odborného vyšetření u specialisty, je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

 

Dopravně psychologickému vyšetření (tzv. psychotesty) je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění.  Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění hradí žadatel (řidič).

 

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat patřičný obecní úřad.

 

V Příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou stanoveny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

 

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u řidičů z povolání hradí zaměstnavatel. Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu,

si hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku sami podle aktuálního platného ceníku.

 

 

Tel.:   +420   382   585   232
KONTAKTY
Telefon: +420 382 585 232
E-mail: jabkopraktik@gmail.com
f
ADRESY
J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o. Sídlo ordinace: Táborská 126/19, Bernartice 398 43
Sídlo firmy: Jetětice 83, Bernartice 398 43 IČO:  044 06 257 DIČ:  CZ04406257

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ

MOTOROVÝCH VOZIDEL

Vstupní lékařské prohlídce je povinen se podrobit každý, kdo žádá o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Pravidelným lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit všichni řidiči od 65 let věku v pravidelných intervalech. Další prohlídka

se uskutečňuje v 68 letech věku a následně každé 2 roky (tj. v 70, 72, 74 letech, atd.), pokud ošetřující lékař nestanoví jinak. Pravidelné prohlídky musí podstupovat i řidiči z povolání v rámci pracovně lékařské péče.

 

Každý držitel řidičského oprávnění musí být podle 3. odstavce § 82 zákona č. 361/2000 Sb. zdravotně způsobily k řízení motorového vozidla po celou dobu držení tohoto oprávnění.

 

Posuzující lékař může nařídit provedení odborného vyšetření u specialisty, je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

 

Dopravně psychologickému vyšetření (tzv. psychotesty) je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění. Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění hradí žadatel (řidič).

 

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat patřičný obecní úřad.

 

V Příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou stanoveny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

 

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u řidičů z povolání hradí zaměstnavatel. Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu,

si hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku sami podle aktuálního platného ceníku.